About the Creator
 

 

Urusei Yatsura OVA 5

The Electric Household Guard
Электрический онивабан
Премьера: 28.12.1988, 21.08.1989
Продолжительность: 26 мин
Оценка сайта:
Порядок: OVA - 4

Творческая команда:

Исп. продюсер:

Мангака:

Сценарий:

Опенинг:

Ендинг:

Исполнитель:

Аранжировка:

Продюсер:

Музыка:

Режиссер 1:

Тех. режиссер:

Режиссер по звуку:

Арт. директор:

Гл. фотограф:

Продюсер анимации:

Производство:

Режиссер 2:

Корректоры:

Ключевые:

Тестеры:

Ассистенты:

Координация цвета:

Художник:

Спецэффекты:

Оформление:

Оп/Енд:

Текст:

Фотограф:

Редактор:

Выпускающий:

Супервайзер:

Эффекты:

Студия записи:

Перезапись:

Запись:

Производство:

Разработка:

Taga Hidenori

Takahashi Rumiko

Ochiai Shigekazu

Stars on!

Stars on!

Satomi

Anzai Fumitaka

Matsushita Yoko

Kazado Shinsuke, Anzai Fumitaka, Hoshi Katsu, Micky Yoshino, Nishimura Kooji

Kobayashi Yukari

Yoshida Kenjiroo

Shiba Shigeharu

Koitabashi Kayoko

Koyama Nobuo

Matsuzaki Yoshiyuki

Magic Bus

Shibunnoichi Setsuko

Suzuki Akira

Maejima Kenichi, Ikeda Kazuhiro, Kurosawa Mamoru, Oohara Hiroshi, Kondoo Takamichi, Kambara Toshiaki, Fujitani Kazuhiro, Kuromi Taeko, Fujita Masayuki, Itoo Makoto

Ueda Yooichi

Studio Kuma, Studio ZEN, Murakami Ikuyo, Shirakawa Etsuko, Mizuhata Kenji, Hisha Chieko

C.C.R.

Studio Kuma

Komori Yasuhiko

Studio Cats, Mikami Masahiro, Komine Masahiro

Maejima Kenichi

Maki Pro

Easy Film

Inoue Kazuo

Tokyo Developing Laboratories

Kuwabara Kunio

Yoda Yasufumi

New Japan Studios

Tokyo TV Center

Omnibus Promotion

Enokimoto Hiroshi

Kimura Shinichiroo, Yoshimoto Takeshi

A Kitty Films

Назад