About the Creator
 

Мнение Фуринкана и "UY в России" могут различаться.

Рейтинг:

 Lum no Love Song

 Hiroko Matsuya

 Ucchu wa Taihen da!

 Hiroko Matsuya

 Kokorobosoi na

 Helen Sasano

 Hoshizora Cycling

 Virgin VS

 I, I, You and Ai

 Izumi Kobayashi

 Dancing Star

 Izumi Kobayashi

 Yume wa Love

 Izumi Kobayashi

 Pajama Jama da!

 Kanako Narikiyo

 Koi no Moebius

 Rittsu

 Chance on Love

 Cindy

 Open Invitation

 Cindy

 Rock the Planet

 Steffanie

 Every Day

 Steffanie

 Tonogata Gomen

 Shoko Minami

 Good Luck

 Shoko Minami

 

 Margarita

 Helen Sasano

 Fushigi*Kirei

 Fumi Hirano

 Lame-iro Dream

 Izumi Kobayashi

 

 Kage fumi no Waltz

 Shishoku

 Hoshizora Cycling

 Virgin VS

 Lum no Ballad

 Hirano Fumi

 I, I, You and Ai

 Izumi Kobayashi

 Ai wa Boomerang

 Hiroko Matsuya

 Born To Be Free

 Steffanie

 Remember My Love

 Steffanie

 Melancholy no Kiseki

 Kayoko M.

 Suki-Kirai

 Hanako Asada

 Begin the Kirei

 UL-SAYS

 

 Monotone no Natsu

 Kayoko Matsunaga

 Sorry...

 Kanako Narikiyo

 Stars On!

 Satomi

 Sweet Dream

 Kanako Narikiyo

 Romance ga itai

 Kanako Narikiyo

 Triangle Love Letter

 Maruko Matsushita

 Jounetsu no Azaela

 Kanako Narikiyo